x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
35 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
英乙U23 21:00 -
英乙U23 21:00 -
侯城U23 [17]
英乙U23 21:00 -
苏青联 22:00 -
苏青联 22:00 -
苏青联 22:00 -
苏青联 22:00 -
苏青联 22:30 -
土超 01:00 -
0.93 0.85
一球 2.5
0.95 1.01
波兰超 01:00
[13] 马特斯
-
列治亚 [1]
1.04 1.01
平手 2.5
0.84 0.85
捷甲 01:00 -
0.85 0.75
*平/半 2/2.5
1.03 1.12
塞浦甲 01:00 -
埃及超 01:00 -
希腊超 01:30 -
0.80 1.06
*一/球半 2/2.5
1.08 0.80
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
丹麦超 02:00
[11] 奥胡斯
-
霍布罗 [14]
0.80 0.85
半/一 2.5
1.08 1.01
德丙 02:00
[7] 韦恩
-
1.00 0.82
半球 2.5
0.88 1.04
英U23 02:00 -
英U23 02:00 -
比U21 02:30 -
英U23 03:00 -
英乙U23 03:00 -
英U23 03:00 -
英乙U23 03:00 -
英U23 03:00 -
英乙U23 03:00 -
意甲 03:30 -
拉齐奥 [5]
0.99 1.00
平/半 2.5/3
0.91 0.88
德乙 03:30
[2] 科隆
-
1.00 0.96
球半 3/3.5
0.88 0.90
英冠 03:45
[4] 德比郡
-
1.03 0.90
半球 2.5
0.85 0.96
法乙 03:45 -
梅斯 [1]
英足总杯 03:45
[英议北 19] 南港队
-
特兰米尔 [英乙 7]
0.94 0.86
*半球 2/2.5
0.94 1.00
苏后杯 03:45 -
西甲 04:00 -
0.91 1.03
平手 2/2.5
0.99 0.85
葡甲 04:15 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]