x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
72 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
澳维U20 15:15 -
澳维超 17:30 -
澳维女超 17:30 -
捷U21 18:00 -
捷U21 18:00 -
捷U21 20:00 -
丹后备 20:00 -
苏青联 21:00 -
苏青联 21:00 -
捷U21 21:00 -
丹后备 21:00 -
丹后备 21:00 -
荷后备 21:00 -
英乙U23 21:00 -
英乙U23 21:00 -
英乙U23 21:00 -
英乙U23 21:00 -
英乙U23 21:00 -
约超联 23:00
[9] 巴卡
-
阿喀巴 [6]
约超联 23:00
[10] 艾尔利
-
那拉斯 [12]
希腊超 23:15 -
1.06 0.85
两球 2.5/3
0.82 1.01
乌克超 00:30 -
希腊超 01:00 -
1.09 0.81
半球 1.5/2
0.79 1.05
波兰超 01:00 -
0.96 1.00
平/半 2.5
0.92 0.86
乌克超 01:00 -
捷甲 01:00 -
0.88 0.91
*半/一 2.5
1.00 0.95
捷甲 01:00 -
1.08 1.17
球半/两 3
0.80 0.71
以甲 01:00 -
以甲 01:00 -
以甲 01:00 -
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
丹麦超 02:00 -
0.83 0.94
球半/两 3
1.05 0.92
土超 02:00 -
德丙 02:00 -
慕士达 [7]
0.90 1.16
平/半 2.5
0.98 0.72
比U21 02:30
[5] 真特U21
-
比U21 02:30 -
比U21 02:30
[3] 亨克U21
-
比U21 02:30 -
比U21 02:30 -
比U21 02:30 -
葡超 03:00 -
0.85 0.98
*半/一 2.5
1.03 0.88
荷乙 03:00 -
奥斯 [9]
以超 03:00 -
比U21 03:00 -
英U23杯 03:00
[英U23 12] 桑德兰U23
-
斯托克城U23 [英U23 8]
英U23杯 03:00 -
布莱克本U23 [英U23 9]
英乙U23 03:00 -
英U23杯 03:00 -
阿斯顿维拉U23 [英U23 4]
英U23杯 03:00
[英乙U23 1] 利兹联U23
-
纽卡斯尔联U23 [英U23 5]
英U23杯 03:00
[英乙U23 14] 诺丁汉森林U23
-
诺维奇U23 [英U23 11]
德北 03:15 -
德甲 03:30 -
0.90 0.88
半球 3/3.5
1.00 1.00
英冠 03:45 -
德比郡 [7]
1.08 1.01
平/半 2.5
0.80 0.85
法乙 03:45
[5] 朗斯
-
尼奥特 [10]
0.85 1.01
半/一 2/2.5
1.03 0.85
英议南 03:45 -
爱超 03:45 -
科克城 [8]
爱超 03:45 -
爱超 03:45 -
爱超 03:45
[1] 德利城
-
爱超 03:45 -
北爱超 03:45 -
北爱超 03:45
[11] 纽维城
-
西甲 04:00
[15] 赫罗纳
-
0.82 0.94
平手 2/2.5
1.08 0.94
苏青乙 04:00 -
巴圣锦标 04:30 -
欧斯特 [9]
葡超 05:15
[2] 本菲卡
-
查维斯 [17]
1.00 1.13
两/两球半 3.5
0.88 0.74
阿甲 06:00 -
巴高联 07:00 -
阿甲 08:10 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]