x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
61 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
捷U21 17:00 -
捷U21 19:00 -
英乙U23 20:00 -
英乙U23 21:00 -
英乙U23 21:00 -
斯亚甲 22:00 -
俄甲 23:00 -
芬甲 23:30 -
1.08 0.93
平/半 2.5/3
0.80 0.93
白俄超 23:30 -
希腊超 00:00 -
以超 00:00 -
波兰超 00:00 -
1.08 0.96
半/一 2.5
0.80 0.90
土甲 00:00 -
土甲 00:00 -
克亚甲 00:00 -
埃及超 00:00 -
俄超 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
瑞典超 01:00 -
瑞典超 01:00 -
挪超 01:00 -
0.98 1.06
平手 2.5/3
0.90 0.80
丹麦超 01:00 -
0.76 0.82
平/半 2.5/3
1.13 1.04
土超 01:00 -
0.90 0.96
平/半 2.5
0.98 0.90
土超 01:00 -
1.08 1.06
球半 2.5/3
0.80 0.80
德丙 01:00 -
瑞典甲 01:00 -
0.78 1.08
*半球 2.5
1.11 0.78
以超 01:00 -
比U21 01:30 -
比U21 01:30 -
比U21 01:30 -
比U21 01:30 -
比U21 01:30 -
比U21 01:30 -
荷乙 02:00 -
以超 02:00 -
比U21 02:00 -
英U23 02:00 -
英U23 02:00 -
英U23 02:00 -
英U23 02:00 -
英U23 02:00 -
德西 02:15 -
意甲 02:30 -
0.85 1.00
半球 2.5
1.03 0.86
德乙 02:30 -
法乙 02:45 -
1.19 0.93
平/半 2/2.5
0.72 0.93
英超 03:00 -
0.96 1.05
平/半 2.5/3
0.94 0.83
西甲 03:00 -
0.91 0.84
半球 2/2.5
0.97 1.02
意乙 03:00 -
埃及超 03:00 -
葡超 03:15 -
1.19 0.80
平/半 2/2.5
0.72 1.06
阿甲 06:00 -
1.08 1.00
平/半 2
0.80 0.86
巴西甲 07:00 -
1.08 1.01
平/半 2
0.80 0.85
巴拉甲 07:00 -
阿甲 08:15 -
1.12 1.05
平/半 2
0.77 0.81

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]