x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
149 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
新西兰联 11:00 -
澳青联 13:00 -
澳女联 13:00 -
香港甲 13:30 -
澳洲甲 14:00 -
0.84 1.04
平手 2.5/3
1.04 0.82
港菁杯 14:30 -
澳洲甲 16:00 -
0.69 1.04
平手 2.5
1.23 0.82
港菁杯 17:30 -
德青杯 18:00 -
斯图加特U19 [德U19 1]
德青杯 18:00
[德U19 8] 马德堡U19
-
多特蒙德U19 [德U19 1]
德女联 18:00 -
土超 18:30 -
0.86 0.96
平/半 2/2.5
1.02 0.90
土甲 18:30 -
土甲 18:30 -
西甲 19:00 -
赫罗纳 [9]
1.08 0.83
一/球半 2.5/3
0.82 1.05
丹麦超 19:00 -
0.96 0.93
*平/半 2.5/3
0.92 0.93
西乙 19:00 -
艾尔切 [18]
1.01 0.84
平/半 2
0.87 1.02
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
科喏拉 [5]
西丙 19:00
[12] 干昆斯
-
赫库斯 [2]
西丙 19:00
[15] 伊波罗
-
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西女超 19:00 -
西女超 19:00 -
西女超 19:00 -
西女超 19:00 -
荷甲 19:15
[8] 海伦芬
-
0.82 1.08
*平/半 3
1.06 0.78
葡甲 19:15 -
法伦斯 [8]
意甲 19:30
[16] 史帕尔
-
切沃 [20]
1.06 1.00
半球 2/2.5
0.84 0.88
法甲 20:00
[4] 里昂
-
摩纳哥 [19]
1.01 0.93
一/球半 3
0.87 0.93
德丙 20:00 -
耶拿 [18]
0.80 0.85
半球 2.5
1.08 1.01
匈乙 20:00 -
匈乙 20:00 -
米诺利 [20]
匈乙 20:00 -
多罗吉 [11]
匈乙 20:00
[13] 吉奥里
-
匈乙 20:00 -
苏超 20:30 -
0.73 1.03
*一/球半 2.5/3
1.17 0.83
德乙 20:30 -
0.90 0.96
平手 2.5
0.98 0.90
德乙 20:30
[12] 奥厄
-
1.05 0.82
平/半 2/2.5
0.83 1.04
德乙 20:30 -
0.86 0.90
平/半 2.5
1.02 0.96
丹麦超 21:00
[5] 霍森斯
-
0.88 1.00
*一球 2.5/3
1.00 0.86
土超 21:00 -
阿卡沙 [13]
0.80 0.85
平手 2/2.5
1.08 1.01
德丙 21:00 -
洛特 [12]
0.80 0.98
半球 2.5
1.08 0.88
希腊甲 21:00 -
希腊甲 21:00 -
希腊甲 21:00 -
希腊甲 21:00 -
土甲 21:00 -
土甲 21:00 -
英U23 21:00
[2] 雷丁U23
-
曼联U23 [3]
德女联 21:00 -
德女联 21:00 -
英超 21:30 -
阿森纳 [5]
0.99 1.06
*半球 3
0.91 0.82
英超 21:30
[13] 布莱顿
-
切尔西 [4]
0.91 0.86
*一/球半 2.5
0.99 1.02
荷甲 21:30 -
埃蒙 [16]
0.85 1.03
一球 3
1.03 0.83
荷甲 21:30 -
0.67 0.73
三/三球半 4/4.5
1.26 1.14
比甲 21:30 -
0.83 0.91
*半球 2.5/3
1.05 0.95
奥甲 21:30 -
0.94 0.90
两/两球半 3/3.5
0.94 0.96
奥甲 21:30 -
0.90 0.93
平/半 2.5/3
0.98 0.93
瑞士甲 21:30
[10] 切阿索
-
瑞士甲 21:30
[2] 韦尔
-
洛桑 [4]
意甲 22:00 -
森索罗 [9]
0.84 1.04
*半球 2.5
1.06 0.84
意甲 22:00 -
帕尔马 [10]
1.02 0.96
半/一 2.5
0.88 0.92
意甲 22:00 -
恩波利 [14]
0.87 0.84
半球 2.5
1.03 1.04
希腊超 22:00 -
克桑西 [7]
0.79 1.06
*平/半 2
1.09 0.80
捷甲 22:00 -
0.96 1.21
球半 3
0.92 0.68
塞浦甲 22:00 -
克亚甲 22:00 -
1.02 0.87
一球 2/2.5
0.80 0.93
英U23 22:00 -
比业余 22:00 -
海斯特 [16]
比业余 22:00 -
特汉斯 [1]
土U21超 22:00 -
德甲 22:30 -
美因茨 [10]
0.94 0.87
一/球半 3
0.96 1.01
波兰超 22:30 -
哥罗纳 [5]
1.11 0.96
平/半 2.5
0.78 0.90
西丙 22:45 -
葡超 23:00 -
0.80 0.98
半球 2.5
1.08 0.88
苏超 23:00 -
1.03 0.78
两球 3
0.85 1.08
丹麦超 23:00 -
0.93 0.95
*半/一 2.5/3
0.95 0.91
瑞士超 23:00
[6] 卢森
-
圣加仑 [5]
1.05 0.83
半球 3
0.83 1.03
瑞士超 23:00 -
年青人 [1]
0.83 0.96
*一/球半 3.5
1.05 0.90
瑞士超 23:00
[4] 苏黎世
-
卢加诺 [8]
0.77 0.90
半球 2.5/3
1.12 0.96
西乙 23:00 -
艾科坎 [2]
0.72 0.82
半球 2
1.19 1.04
葡甲 23:00 -
维塞乌 [7]
葡甲 23:00 -
葡甲 23:00
[18] 科维良
-
艾路卡 [17]
比乙 23:00 -
维吉克 [2]
瑞士甲 23:00
[7] 瓦杜兹
-
西甲 23:15 -
1.01 1.02
平/半 2.5
0.89 0.86
希腊超 23:15
[11] 拉里萨
-
AEK雅典 [4]
1.03 1.06
*半/一 2/2.5
0.85 0.80
西丙 23:30
[10] 奥洛特
-
艾甲 [13]
西丙 23:30 -
西丙 23:30 -
荷甲 23:45 -
1.00 0.91
两球 3.5
0.88 0.95
英超 00:00 -
0.99 0.87
一球 2.5/3
0.91 1.01
法甲 00:00 -
0.89 0.96
*平/半 2/2.5
0.99 0.90
奥甲 00:00 -
0.95 0.86
平手 2.5
0.93 1.00
土超 00:00 -
0.83 0.93
半球 2.5/3
1.05 0.93
非冠杯 00:00 -
塞浦甲 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:15
[16] 奥丁恩
-
球会友谊 00:25 -
意甲 01:00 -
1.11 1.11
*一球 2.5/3
0.80 0.78
德甲 01:00 -
1.08 1.03
平/半 3
0.82 0.85
比甲 01:00
[1] 亨克
-
1.06 0.86
两球 3/3.5
0.82 1.00
丹麦超 01:00 -
0.96 0.99
球半/两 3/3.5
0.92 0.87
希腊超 01:00 -
0.94 0.85
平/半 2
0.94 1.01
西乙 01:00 -
0.92 0.93
半/一 2/2.5
0.96 0.93
西乙 01:00 -
0.90 0.98
半球 2/2.5
0.98 0.88
波兰超 01:00 -
0.90 0.88
*半球 2.5
0.98 0.98
西丙 01:00 -
西甲 01:30
[20] 韦斯卡
-
1.02 0.88
*平/半 2.5
0.88 1.00
葡超 01:30 -
本菲卡 [4]
1.14 0.88
*一球 2.5
0.75 0.98
希腊超 01:30 -
拉米亚 [13]
0.98 0.88
两球 2.5/3
0.90 0.98
比甲 03:00 -
威尔郡 [13]
0.87 0.96
半球 3
1.01 0.90
西乙 03:00 -
卢高 [15]
0.88 1.01
平/半 2/2.5
1.00 0.85
匈甲 03:15 -
意甲 03:30
[8] 罗马
-
热那亚 [15]
1.17 0.77
球半 2.5/3
0.75 1.12
西乙 03:30 -
1.20 1.02
一球 2.5
0.71 0.84
西甲 03:45
[6] 莱万特
-
0.83 1.02
*两球 3.5/4
1.07 0.86
苏挑杯 03:45 -
法甲 04:00
[5] 马赛
-
波尔多 [11]
0.87 0.86
半/一 2.5
1.01 1.00
葡超 04:00 -
0.72 0.80
球半/两 3/3.5
1.19 1.06
秘鲁甲 05:00 -
哥伦甲(附) 05:30 -
洪都甲(附) 06:00
[1] 摩塔瓜
-
巴巴多超 06:00 -
巴巴多超 08:00 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]