x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
133 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
美冠杯 11:00
[哥斯甲 8] 希雷迪亚诺
-
亚特兰大联 [美职业 2]
墨女超 11:00 -
澳维U20 15:15 -
澳昆女超 16:30 -
澳维超 16:45 -
阿东那 [11]
澳维超 16:45
[1] 休城
-
澳洲甲 16:50 -
0.86 0.91
平手 3
1.02 0.95
澳南超 17:00 -
澳昆超 17:00 -
澳维超 17:15 -
班特列 [3]
澳维超 17:30 -
澳南甲 17:45 -
澳南甲 18:00 -
澳布超 18:30 -
澳西夜赛 18:30
[澳西超 5] 因勒乌德联
-
珀斯SC [澳西超 1]
印度甲 19:30 -
英U23杯 20:00
[英乙U23 4] 伯明翰U23
-
高车士打U23 [英乙U23 20]
澳西夜赛 20:30
[澳西超 8] FC索伦托
-
史崔林狮队 [澳西超 9]
马来超 21:00 -
吉达州 [1]
马来超 21:00
[12] 吉隆坡
-
丁加奴 [7]
埃及超 21:00 -
马来甲 21:00 -
玻璃市 [8]
以甲 21:00 -
以甲 21:00
[12] 哈萨隆
-
以甲 21:00 -
以甲 21:00 -
以甲 21:00 -
阿联酋超 21:30 -
酋长 [13]
阿联酋超 21:30 -
阿联酋超 22:00
[7] 阿积曼
-
约超联 22:00 -
英U23杯 22:00
[英U23 10] 富勒姆U23
-
雷丁U23 [英U23 3]
印度超 22:00 -
孟买城 [3]
土甲 00:00 -
土甲 00:00 -
埃及超 00:00 -
卡塔尔联 00:10 -
阿联酋超 00:15
[1] 沙瑞加
-
约超联 00:30 -
波兰超 01:00
[11] 阿尔卡
-
0.92 0.82
平手 2/2.5
0.96 1.04
捷甲 01:00 -
杜库拉 [16]
0.96 0.80
一球 2/2.5
0.92 1.06
阿尔甲 01:00 -
克亚甲 01:00
[10] 鲁达士
-
里杰卡 [3]
芬兰杯 01:00
[芬超 9] 塞那乔其
-
KPV科高拉 [芬甲 1]
英乙U23 01:00 -
土超 01:30 -
土超 01:30 -
德乙 01:30
[10] 菲尔特
-
1.08 0.91
平手 2.5
0.80 0.95
德乙 01:30 -
0.92 0.96
半/一 2.5
0.96 0.90
丹麦超 02:00
[10] 奥尔堡
-
1.03 0.91
半球 2.5
0.85 0.95
德丙 02:00
[20] 亚伦
-
0.96 1.05
平/半 2.5
0.92 0.81
德东北 02:00 -
奥乙 02:10 -
卡芬堡 [4]
1.06 0.78
平手 2.5/3
0.82 1.08
奥乙 02:10 -
华顿斯 [1]
1.04 0.94
平手 2.5
0.84 0.92
奥乙 02:10
[9] 列弗宁
-
SV霍恩 [16]
0.86 1.03
一球 3
1.02 0.83
奥乙 02:10 -
0.94 1.06
平/半 2.5/3
0.94 0.80
奥乙 02:10
[2] BW林茨
-
马纳 [6]
0.84 0.94
半球 2.5
1.04 0.92
冰联杯 02:10
[冰岛甲 1] HK科帕沃格
-
奥甲 02:30 -
0.99 0.93
半/一 2.5
0.89 0.93
德西 02:30 -
荷女甲 02:30 -
荷女甲 02:30 -
荷女甲 02:30 -
荷女甲 02:30 -
比U21 02:30 -
比U21 02:30 -
葡超 03:00
[3] 布拉加
-
0.84 1.04
一/球半 2.5/3
1.04 0.82
荷甲 03:00
[8] 芬洛
-
1.00 0.90
平手 2.5/3
0.88 0.96
法乙 03:00
[18] 贝兹尔
-
沙托鲁 [14]
1.08 1.01
平手 2
0.80 0.85
法乙 03:00 -
欧塞尔 [12]
0.85 1.01
平手 2
1.03 0.85
法乙 03:00
[20] 红星
-
0.83 1.06
平手 2/2.5
1.05 0.80
法乙 03:00
[19] 南锡
-
1.08 1.00
平/半 2
0.80 0.86
法乙 03:00
[7] 特鲁瓦
-
0.80 0.80
平手 2
1.08 1.06
法乙 03:00 -
0.88 0.98
半球 2/2.5
1.00 0.88
法乙 03:00
[1] 梅斯
-
FC巴黎 [4]
0.83 1.08
半球 2
1.05 0.78
法乙 03:00
[11] 奥兰斯
-
索肖 [17]
0.90 0.93
平/半 2
0.98 0.93
法乙 03:00
[8] 克莱蒙
-
洛里昂 [3]
0.95 1.03
平/半 2
0.93 0.83
荷乙 03:00 -
福伦丹 [13]
荷乙 03:00 -
罗达JC [6]
荷乙 03:00
[2] 邓伯什
-
荷乙 03:00
[1] 特温特
-
荷乙 03:00 -
荷乙 03:00
[15] 尼美根
-
荷乙 03:00
[14] 坎布尔
-
瑞士甲 03:00
[5] 韦尔
-
洛桑 [2]
冰联杯 03:00 -
豪卡尔 [冰岛甲 9]
冰联杯 03:00
[冰岛超 11] 弗约尼尔
-
瓦路尔 [冰岛超 1]
英U23杯 03:00
[英乙U23 19] 侯城U23
-
斯旺西U23 [英U23 12]
英乙U23 03:00 -
英U23杯 03:00
[英U23 2] 南安普顿U23
-
英U23杯 03:00
[英U23 1] 狼队U23
-
意甲 03:30
[4] AC米兰
-
恩波利 [17]
1.07 0.93
球半 2.5/3
0.83 0.95
德甲 03:30 -
0.95 1.00
一球 3
0.95 0.88
比甲 03:30
[7] 根特
-
1.03 0.84
半球 2.5
0.85 1.02
比乙 03:30 -
洛默尔 [6]
波兰超 03:30
[4] 哥罗纳
-
沙斯辛 [6]
1.06 0.82
平/半 2/2.5
0.82 1.04
里约锦标 03:30 -
里约锦标 03:30 -
英超 03:45 -
富勒姆 [19]
0.86 1.01
半球 2.5/3
1.04 0.87
英超 03:45 -
0.86 1.02
*平/半 2.5
1.04 0.86
法甲 03:45 -
里尔 [2]
0.92 0.80
平手 2
0.96 1.06
苏超 03:45
[10] 邓迪FC
-
1.00 0.96
*半球 2.5
0.88 0.90
爱超 03:45 -
0.79 1.17
*平/半 2.5
1.09 0.71
爱超 03:45
[8] 科克城
-
0.80 0.96
半/一 2/2.5
1.08 0.90
爱超 03:45 -
0.94 0.85
*半球 2/2.5
0.94 1.01
爱甲 03:45 -
爱甲 03:45 -
爱甲 03:45 -
北爱超 03:45 -
基拿云 [4]
西甲 04:00 -
韦斯卡 [20]
1.02 1.01
半/一 2.5
0.88 0.87
意乙 04:00
[5] 维罗纳
-
0.89 0.93
半球 2/2.5
0.99 0.93
西乙 04:00 -
马洛卡 [8]
爱超 04:00 -
1.06 0.92
*一/球半 2.5
0.82 0.94
爱超 04:00 -
德利城 [1]
1.06 0.90
一球 2/2.5
0.82 0.96
智利甲 05:00 -
冰女联杯 05:00
[冰女超 1] 贝雷达比历克女足
-
韦斯特曼纳女足 [冰女超 5]
葡超 05:15
[11] 唐迪拉
-
波尔图 [1]
0.70 1.19
*球半 2.5/3
1.21 0.70
巴拉甲 05:45 -
巴圣锦标 05:45
[13] 米拉索
-
萨本托 [16]
阿甲 06:00
[16] 泰格雷
-
巴圣甲 07:00 -
陶巴特 [8]
巴圣乙 07:00 -
智利甲 07:30 -
巴拉甲 07:45 -
巴圣锦标 08:00 -
阿甲 08:10
[14] 拉努斯
-
阿甲 08:10 -
厄瓜甲(春) 08:15
[2] 库恩卡
-
秘鲁甲 09:00 -
墨西乙(秋) 09:00 -
巴拿后备 09:00 -
澳维U20 09:30 -
澳维U20 10:00 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]