x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
102 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
纽西女超 14:15 -
欧青U17 17:00 -
欧联U19 17:00 -
丹后备 19:00 -
乌兹超 20:00 -
乌兹超 20:00 -
欧联U19 20:00 -
拜仁慕尼黑U19 [德U19 2]
欧联U19 20:00 -
本菲卡U19 [葡青A1 1]
欧联U19 20:00 -
欧联U19 20:00 -
斯伐杯 20:30 -
埃及杯 21:00 -
俄女超 21:00 -
俄女超 21:00 -
俄女超 21:00 -
欧联U19 21:00 -
阿后备 21:00 -
斯伐杯 22:00 -
欧联U19 22:00 -
印度超 22:00 -
泰坦 [10]
斯伐杯 22:30 -
斯亚杯 22:30
[斯亚甲 1] 马里博尔
-
多明萨尔 [斯亚甲 5]
亚冠杯 23:00
[伊朗超 3] 柏斯波利斯
-
阿尔萨德 [卡塔尔联 2]
0.95 1.00
平手 2.5
0.93 0.86
波兰甲 23:00 -
爱沙甲 00:00 -
埃及杯 00:00 -
阿尔乙 00:00 -
欧联U19 00:00 -
阿尔甲 00:30 -
荷后备 00:30 -
欧冠杯 00:55
[瑞士超 1] 年青人
-
巴伦西亚 [西甲 13]
0.88 0.90
*半球 2.5
1.00 0.96
欧冠杯 00:55
[希腊超 4] AEK雅典
-
拜仁慕尼黑 [德甲 7]
0.92 0.83
*球半/两 3
0.96 1.03
瑞典甲 01:00 -
1.02 0.94
一球 2.5/3
0.86 0.92
女欧U17 01:00 -
女欧U17 01:00 -
挪甲 01:00
[1] 奥勒松
-
维京 [3]
0.88 0.90
半球 3
1.00 0.96
捷U21 01:00 -
秘鲁甲(秋) 02:00 -
阿丙曼特 02:30 -
巴高乙 02:30 -
英冠 02:45 -
0.93 0.86
半球 2.5
0.95 1.00
英冠 02:45
[17] 伯明翰
-
雷丁 [21]
0.90 0.82
半球 2/2.5
0.98 1.04
英冠 02:45 -
0.98 1.00
一/球半 2.5/3
0.90 0.86
英冠 02:45 -
0.92 0.81
平/半 2/2.5
0.96 1.05
英冠 02:45 -
谢周三 [7]
0.87 0.99
平/半 2.5
1.01 0.87
英冠 02:45
[10] 诺维奇
-
1.09 0.82
平/半 2/2.5
0.79 1.04
英冠 02:45
[11] 斯旺西
-
0.89 0.87
平/半 2/2.5
0.99 0.99
英甲 02:45 -
英甲 02:45
[9] 南安联
-
英甲 02:45
[10] 卢顿
-
英甲 02:45 -
英甲 02:45 -
英甲 02:45 -
英甲 02:45 -
英甲 02:45 -
英甲 02:45
[11] 查尔顿
-
英甲 02:45 -
伯顿 [15]
英甲 02:45 -
考文垂 [12]
英甲 02:45 -
桑德兰 [5]
英乙 02:45
[13] 斯文登
-
剑桥联 [23]
英乙 02:45 -
克鲁 [18]
英乙 02:45 -
诺茨郡 [20]
英乙 02:45 -
英乙 02:45 -
英乙 02:45 -
维尔港 [16]
英乙 02:45
[10] 克劳利
-
英乙 02:45 -
英乙 02:45 -
英乙 02:45 -
英乙 02:45
[9] 伯利
-
纽波特 [3]
英乙 02:45
[1] 林肯城
-
英北超 02:45 -
英北超 02:45 -
英北超 02:45 -
英依超 02:45 -
英依超 02:45
[21] 哈尔罗
-
英依超 02:45
[7] 波特斯
-
英依超 02:45 -
英依超 02:45 -
英北甲 02:45 -
北爱盾杯 02:45 -
北爱盾杯 02:45 -
北爱盾杯 02:45 -
欧冠杯 03:00
[英超 8] 曼彻斯特联
-
尤文图斯 [意甲 1]
0.95 0.85
*平/半 2/2.5
0.93 1.01
欧冠杯 03:00
[德甲 13] 霍芬海姆
-
里昂 [法甲 3]
1.05 0.92
平/半 3
0.83 0.94
欧冠杯 03:00
[荷甲 2] 阿贾克斯
-
本菲卡 [葡超 1]
1.01 0.90
半球 2.5
0.87 0.96
欧冠杯 03:00
[意甲 6] 罗马
-
1.01 1.03
球半 3
0.87 0.83
欧冠杯 03:00
[乌克超 1] 顿涅茨克矿工
-
曼彻斯特城 [英超 1]
1.07 0.85
*一/球半 3/3.5
0.81 1.01
欧冠杯 03:00
[西甲 5] 皇家马德里
-
皮尔森 [捷甲 1]
0.98 0.99
三球 4
0.90 0.87
阿丙曼特 03:00 -
巴拉杯 03:45 -
非冠杯 04:00 -
巴西乙 06:15 -
阿乙曼特 06:35 -
巴拉杯 06:45 -
哥伦乙 07:00 -
千里甲 08:00 -
自由杯 08:45
[阿甲 9] 河床
-
格雷米奥 [巴西甲 5]
1.00 0.90
半球 1.5/2
0.88 0.96
南球杯 08:45
[哥伦甲 10] 圣塔菲
-
卡利体育会 [哥伦甲 9]
秘鲁甲(秋) 09:00 -
阿TB 09:00 -
墨西哥杯 09:30 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]