x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
73 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
国际友谊 15:30 -
欧联U19 18:00 -
里昂U19 [法U19 1]
港后备 18:30 -
港后备 18:30 -
欧联U19 19:00
[捷U19 2] 皮耳森U19
-
欧联U19 20:00 -
港后备 20:30 -
港后备 20:30 -
以丙 20:30 -
突尼甲 21:00
[4] 沙希尔
-
欧联U19 21:00 -
意丙1 21:30 -
柏迪亚 [12]
意丙1 21:30 -
意丙1 21:30
[13] 戈扎诺
-
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
意丁 21:30 -
欧联U19 22:00 -
印度超 22:00 -
意丁 22:30 -
埃及超 23:00
[10] 史莫哈
-
突尼甲 23:00 -
加贝申 [8]
欧联U19 23:00 -
拜仁慕尼黑U19 [德U19 3]
欧联U19 23:00
[葡青A1 1] 本菲卡U19
-
欧联U19 23:00 -
霍芬海姆U19 [德U19 9]
意丙1 23:30 -
马泰拉 [14]
世俱杯 23:30
[阿联酋超 1] 阿尔艾因
-
惠灵顿 [新西兰联 2]
0.88 0.88
一/球半 2.5
1.00 0.98
西丁 23:30 -
意丙1 01:30 -
意丙1 01:30
[8] 波坦察
-
意丙1 01:30
[11] 雷吉纳
-
卡维塞 [12]
意丙1 01:30 -
阿雷佐 [3]
埃及超 01:30
[17] 恩比
-
欧冠杯 01:55
[捷甲 2] 皮尔森
-
罗马 [意甲 8]
0.96 0.85
平手 2.5
0.94 1.03
欧冠杯 01:55
[西甲 4] 皇家马德里
-
1.07 1.02
两球 3.5
0.83 0.86
墨西U20 02:00 -
意丙1 02:30 -
西丁 03:00 -
意丙1 03:30
[2] 雷恩德
-
里尔帝 [17]
意丙1 03:30 -
意丙1 03:30 -
诺瓦拉 [11]
意丙1 03:30
[7] 比萨
-
意丙1 03:30 -
西丁 03:30 -
直布超 03:30 -
英依超 03:45 -
英北挑杯 03:45 -
欧冠杯 04:00
[瑞士超 1] 年青人
-
尤文图斯 [意甲 1]
0.81 0.84
*一/球半 2.5
1.07 1.04
欧冠杯 04:00
[英超 2] 曼彻斯特城
-
霍芬海姆 [德甲 7]
0.92 0.84
两球 3.5
0.98 1.04
欧冠杯 04:00
[荷甲 2] 阿贾克斯
-
拜仁慕尼黑 [德甲 3]
0.91 0.95
*半球 3
0.99 0.93
欧冠杯 04:00
[乌克超 1] 顿涅茨克矿工
-
里昂 [法甲 4]
1.04 1.07
平/半 3/3.5
0.86 0.81
欧冠杯 04:00
[西甲 15] 巴伦西亚
-
曼彻斯特联 [英超 6]
0.84 1.01
平手 2.5
1.06 0.87
欧冠杯 04:00
[葡超 4] 本菲卡
-
AEK雅典 [希腊超 4]
0.90 1.00
一/球半 2.5/3
1.00 0.88
阿乙曼特 04:00 -
阿丁曼特 04:00 -
阿乙 07:05 -
南球杯 07:45
[巴西甲 7] 巴拉纳竞技
-
巴兰基亚青年 [哥伦甲 6]
0.78 0.94
半/一 2
1.11 0.92
牙买超 08:00 -
秘鲁甲 09:00 -
厄瓜乙 09:00 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]