x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
75 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 角/半 指数 盘口 指数 数据
世青杯 16:00 -
0.78 0.77
两球半/三 3.5/4
1.13 1.12
越女锦 17:00 -
乌克U21 18:00 -
乌克U19 18:00 -
芬女甲 18:00 -
芬女超 19:00 -
芬女超 19:00 -
捷U21 19:00 -
乌克U21 19:00 -
乌兹甲 19:00
[17]雅基耶
-
沃泽万 [16]
新加坡联 19:30 -
新加坡联 19:30 -
孟加联 19:30 -
越女锦 19:30 -
乌兹甲 20:00 -
乌克U21 20:00 -
乌兹甲 20:00 -
丹麦乙 20:00 -
法女甲 21:00 -
巴巴青联 21:00 -
丹麦乙 21:00
[12]格雷夫
-
艾华塔 [5]
俄乙 21:00 -
丹麦乙 21:00 -
科灵 [6]
芬甲 22:00
[2]奥卢
-
0.90 0.99
一球 2.5
0.96 0.85
芬甲 22:00
[6]查路
-
洪卡 [1]
1.05 0.81
平手 2/2.5
0.81 1.05
瑞士杯 22:00
[瑞士超 1]巴塞尔
-
锡昂 [瑞士超 4]
0.94 0.81
半/一 2.5/3
0.92 1.05
冰岛甲 22:00 -
乌克U21 22:00 -
冰女超 22:00 -
保U19 22:00 -
保U19 22:00 -
保U19 22:00 -
保U19 22:00 -
芬乙 22:00 -
俄乙 22:00 -
奥丙 22:00 -
俄乙 22:00 -
奥甲 22:30 -
0.95 1.05
*平/半 3
0.95 0.85
奥甲 22:30 -
里德 [10]
1.07 0.88
半球 2.5
0.83 1.00
奥甲 22:30 -
1.08 0.98
*平/半 2.5/3
0.82 0.92
奥甲 22:30 -
0.98 1.01
平/半 2.5
0.92 0.89
奥甲 22:30 -
1.08 0.89
一球 2.5/3
0.82 1.01
罗乙 22:30 -
法女甲 23:00 -
埃及超 23:00 -
恩比 [12]
丹麦杯 23:00
[丹麦超 1]哥本哈根
-
布隆德比 [丹麦超 5]
1.01 1.11
半/一 2.5
0.89 0.77
芬K联 23:00 -
奥丙 23:00 -
挪威杯 00:00
[挪乙 12]阿斯克尔
-
斯塔贝克 [挪超 4]
波兰甲 00:00
[14]台基
-
普拉维 [15]
摩洛超 00:00 -
摩洛超 00:00 -
爱沙乙 00:00 -
爱沙丙 00:00 -
荷乙(附) 00:30 -
尼美根 [16]
0.82 1.16
平手 2.5/3
1.08 0.76
瑞典甲 01:00 -
瓦纳默 [12]
1.02 0.97
平/半 2.5/3
0.88 0.92
罗甲 01:30 -
0.77 0.90
平/半 2/2.5
1.09 0.95
埃及超 01:30 -
以杯 01:45 -
摩洛超 02:00 -
荷甲 02:45 -
0.80 1.05
平/半 3
1.13 0.85
苏冠 02:45 -
冰岛甲 03:15 -
冰女超 03:15 -
冰女超 03:15 -
自由杯 06:30
[厄瓜甲 3]埃梅莱克
-
梅尔加 [秘鲁甲 1]
0.79 1.13
球半/两 3/3.5
1.12 0.78
自由杯 06:30
[阿甲 2]河床
-
曼特宁独立 [哥伦甲 2]
0.85 1.09
半/一 2.5
1.02 0.81
巴皮青杯 07:00 -
阿根廷杯 08:10
[阿甲 21]萨斯菲尔德
-
萊安阿拉姆 [阿丁曼特 1]
美职业 08:30 -
自由杯 08:45 -
博塔弗戈 [巴西甲 13]
0.79 0.96
半球 2/2.5
1.08 0.94
自由杯 08:45
[巴西甲 1]格雷米奥
-
萨莫拉FC [委內超 3]
1.06 1.05
两球半 3.5
0.84 0.85
自由杯 08:45
[哥伦甲 1]国民竞技
-
瓜亚基尔 [厄瓜甲 4]
1.02 1.08
一球 2.5
0.88 0.82
自由杯 08:45
[巴拉甲 2]亚松森瓜拉尼
-
伊库伊奎 [智利甲 6]
1.02 0.85
半/一 2.5/3
0.85 1.05
荷乙(附) 20:30
[17]罗达JC
-

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。  [数据免费调用]

一比分微博