x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
143 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
印尼超 16:30 -
帕森拉 [12]
捷U21 17:00 -
捷U21 17:00 -
澳昆U20 17:30 -
哈萨甲 18:00 -
澳维女超 18:30 -
捷U21 19:00 -
捷U21 19:00 -
捷U21 19:00 -
英乙U23 19:00 -
克魯U23 [16]
捷U21 20:00 -
辛宁U21 [8]
阿美甲 20:00
[1] FC洛里
-
阿美甲 20:00 -
英U23 20:00 -
英乙U23 20:00 -
英乙U23 20:00 -
意青联 20:30 -
喀麦隆乙 20:30 -
马来甲 21:00 -
苏青联 21:00 -
立陶乙 21:00 -
英乙U23 21:00 -
英乙U23 21:00 -
阿后备 21:00 -
葡甲 22:00 -
0.80 0.75
平/半 2.5/3
1.08 1.12
克亚甲 22:00 -
鲁达士 [9]
1.02 0.90
半球 2/2.5
0.80 0.90
乌克甲 22:00 -
丹后备 22:00 -
挪乙 22:00
[14] 维达
-
阿后备 22:00 -
卡亲王杯 22:15 -
乌克甲 22:30
[10] 麦克莱
-
波塔华 [3]
喀麦隆乙 22:30 -
喀麦隆乙 22:30 -
保乙 22:30 -
亚协杯 23:00
[约超联 2] 阿尔费萨里
-
安萨尔 [黎巴嫩联 4]
克亚杯 23:00 -
罗甲 23:00 -
捨佩斯 [3]
1.03 0.85
半球 2
0.85 1.01
摩洛超 23:00
[15] 泽姆
-
乌克甲 23:00
[13] 奥博隆
-
尼日超 23:00
[20] 中心队
-
高原联 [13]
尼日超 23:00
[12] MFM FC
-
流浪联 [2]
挪丙 23:00 -
挪丙 23:30 -
白俄超 23:45
[5] 德内普
-
亚协杯 00:00 -
波兰超 00:00
[4] 列治亚
-
0.95 0.98
平/半 2.5
0.93 0.88
拉脱超 00:00 -
克亚甲 00:00 -
0.97 1.03
平手 2/2.5
0.85 0.77
埃及超 00:00 -
以甲 00:00 -
以甲 00:00 -
以甲 00:00 -
球会友谊 00:00 -
挪丙 00:00 -
挪丙 00:00 -
俄超 00:30 -
1.14 1.03
一/球半 2.5
0.75 0.83
德丙 00:30
[16] 茨维卡
-
0.89 1.01
*平/半 2/2.5
0.99 0.85
奥乙 00:30 -
里德 [4]
0.90 0.77
*球半 2.5/3
0.98 1.09
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
荷后备 00:30 -
瑞典超 01:00
[10] 马尔默
-
0.88 1.00
球半/两 3/3.5
1.00 0.86
瑞典超 01:00
[3] 诺科平
-
天狼星 [11]
0.83 0.95
一球 3
1.05 0.91
瑞典超 01:00 -
1.06 0.94
平手 2.5
0.82 0.92
挪超 01:00 -
1.14 1.16
平/半 2.5
0.75 0.72
丹麦超 01:00
[1] 奥胡斯
-
霍布罗 [3]
0.85 1.03
半球 2.5
1.03 0.83
土超 01:00 -
1.02 0.82
球半/两 3
0.86 1.04
以超 01:00 -
阿舒多 [4]
保超 01:00 -
卡亲王杯 01:00 -
挪丙 01:00 -
比U21 01:30 -
比U21 01:30 -
比U21 01:30
[3] 亨克U21
-
直布杯 01:30 -
罗甲 01:45 -
1.07 1.06
*平/半 2/2.5
0.81 0.80
白俄超 01:45 -
瑞士甲 02:00 -
0.86 0.81
*平/半 2.5/3
1.02 1.05
以超 02:00
[4] 海法
-
冰岛杯 02:00
[冰岛甲 6] 托尔阿克雷里
-
比U21 02:00
[6] 欧本U21
-
比U21 02:00 -
英乙U23 02:00 -
英U23 02:00
[9] 狼队U23
-
英U23 02:00 -
英乙U23 02:00 -
英U23 02:00 -
英U23 02:00 -
英乙U23 02:00 -
英U23 02:00 -
英乙U23 02:00 -
保顿U23 [2]
英乙U23 02:00 -
英U23 02:00
[5] 雷丁U23
-
英U23 02:00 -
阿后备 02:00 -
埃及超 02:15 -
比甲 02:30 -
意乙 02:30 -
恩波利 [1]
0.96 0.95
平/半 2.5
0.92 0.91
德乙 02:30 -
纽伦堡 [2]
1.04 0.98
半球 2.5/3
0.84 0.88
意丙1 02:30 -
1.04 1.07
平手 2/2.5
0.80 0.75
阿乙曼特 02:30 -
阿乙曼特 02:30 -
阿乙曼特 02:30 -
阿乙曼特 02:30 -
阿丁曼特 02:30 -
苏青乙 02:30 -
苏青乙 02:30 -
阿乙 02:35 -
0.87
*平/半
0.99
意甲 02:45
[12] 热那亚
-
维罗纳 [19]
1.11 1.05
一/球半 2.5
0.80 0.83
法乙 02:45 -
朗斯 [16]
0.86 0.91
半球 2/2.5
1.02 0.95
英议北 02:45 -
英议北 02:45 -
英南超 02:45
[11] 希治
-
英南超 02:45 -
英北超 02:45 -
意丙1 02:45 -
爱联杯 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英郡杯 02:45 -
英超 03:00
[9] 埃弗顿
-
0.97 1.02
平/半 2/2.5
0.93 0.86
西甲 03:00 -
莱万特 [17]
0.89 0.86
半/一 2/2.5
1.01 1.02
葡超 03:00
[2] 波尔图
-
0.87 0.97
两/两球半 3/3.5
1.01 0.89
冰岛杯 03:00
[冰岛甲 10] IR雷克雅未克
-
巴拉甲(春) 05:40 -
阿甲 06:00 -
0.72 0.70
半球 2
1.19 1.19
巴高乙 06:00 -
巴西甲 07:00 -
0.98 0.93
平/半 2/2.5
0.90 0.93
委內超 07:00 -
哥伦乙 07:00 -
侨卡巴 [1]
巴丁 07:00 -
女北美U17 07:30 -
阿乙 07:30
[25] 坦迪尔
-
1.06 1.04
平/半 2
0.80 0.80
巴拉甲(春) 07:50 -
阿乙 08:00 -
0.86 0.99
平手 2
1.00 0.85
阿甲 08:15 -
防卫者 [12]
0.85 0.72
平/半 2
1.03 1.16
哥伦甲(春) 09:00
[17] 柏斯度
-
茨高 [19]
女北美U17 10:00 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]