x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
111 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
球会友谊 16:30 -
澳昆女超 16:45 -
球会友谊 17:00
[俄超 15] 安郅马哈奇卡拉
-
克尔赫提 [格鲁甲 1]
澳昆U20 17:00 -
澳维超 17:30 -
休城 [8]
0.92 0.99
平手 2.5/3
0.98 0.87
澳维超 17:30 -
0.92 1.08
*半球 3
0.96 0.77
澳昆U20 17:30 -
香港超 20:00
[1] 杰志
-
RF富力 [5]
香港超 20:00
[1] 杰志
-
RF富力 [5]
捷U21 20:00 -
捷U21 20:00 -
捷U21 20:00 -
阿后备 20:00 -
球会友谊 20:30 -
英U23杯 20:30 -
希腊甲 21:00 -
阿尔巴超 21:00 -
马来甲 21:00 -
英U23杯 21:00 -
英乙U23 21:00
[19] 克魯U23
-
保顿U23 [2]
荷后备 21:00 -
英乙U23 21:00 -
意青联 21:30 -
英U23杯 22:00 -
英U23杯 22:00
[英乙U23 3] 谢菲尔德联队U23
-
阿斯顿维拉U23 [英U23 2]
英U23杯 22:00
[英乙U23 6] 叶士域治U23
-
西布朗维奇U23 [英U23 12]
亚协杯 23:00
[约超联 3] 亚吉拉安曼
-
玛基亚 [巴林超 3]
亚协杯 23:00
[伊拉联 1] 扎瓦拉
-
亚协杯 23:00
[阿曼联 1] 苏维克
-
巴格达空军 [伊拉联 3]
土甲 23:00 -
0.85 0.90
平手 2/2.5
0.99 0.92
土甲 23:00 -
1.02 1.07
半球 2.5
0.82 0.75
亚协杯 23:30
[巴林超 4] 麦纳麦
-
阿尔阿希德 [黎巴嫩联 1]
罗甲 23:30 -
1.19 1.09
平/半 2/2.5
0.70 0.75
保超 23:30 -
0.98 0.81
*一球 2.5/3
0.86 1.01
芬兰杯 23:30
[芬甲 7] EIF埃克纳斯
-
冰联杯B 23:59 -
国际友谊 23:59 -
捷甲 00:00 -
0.80 0.80
两/两球半 3/3.5
1.08 1.06
球会友谊 00:45 -
土超 01:00 -
1.12 1.01
一/球半 2.5/3
0.79 0.85
以甲 01:00 -
以甲 01:00 -
以甲 01:00 -
马尔乙 01:00
[8] 圣高安
-
塞壬 [10]
希腊超 01:30 -
AEK雅典 [2]
0.90 1.01
*平/半 2
0.98 0.86
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
以甲 01:40 -
丹麦超 02:00 -
0.88 0.83
半球 2.5
1.02 1.03
瑞典杯 02:00
[瑞典甲 16] 阿特维达堡
-
奥斯特桑斯 [瑞典超 5]
1.36 0.70
*球半/两 3
0.55 1.11
苏青联 02:00 -
马尔乙 02:00
[9] 奎伦迪
-
以超 02:15 -
0.77 0.91
半球 2/2.5
0.99 0.85
比U21 02:30 -
比U21 02:30 -
比U21 02:30 -
比U21 02:30 -
比U21 02:30
[4] 真特U21
-
比U21 02:30
[5] 亨克U21
-
比U21 02:30 -
里约锦标 02:45 -
0.88 1.17
平手 2.5
1.00 0.71
葡超 03:00
[4] 布拉加
-
唐迪拉 [12]
1.04 0.94
球半 2.5/3
0.86 0.93
荷乙 03:00 -
0.92 0.98
*球半 3.5/4
0.96 0.88
荷乙 03:00 -
0.98 1.02
*平/半 3/3.5
0.90 0.84
瑞士甲 03:00
[6] 切阿索
-
0.95 1.06
*半/一 2.5/3
0.93 0.80
比U21 03:00
[8] 欧本U21
-
哥伦乙 03:00
[15] 波哥塔
-
英U23杯 03:00 -
英乙U23 03:00
[9] 侯城U23
-
英U23杯 03:00 -
英U23杯 03:00 -
英U23杯 03:00
[英U23 1] 布莱克本U23
-
南安普顿U23 [英U23 8]
德地区 03:15 -
德甲 03:30 -
1.08 0.84
一/球半 2.5/3
0.82 1.04
意乙 03:30 -
帕尔马 [8]
0.92 0.98
平手 2/2.5
0.98 0.89
意甲 03:45 -
0.86 0.92
*球半 2.5/3
1.04 0.96
法乙 03:45
[17] 南锡
-
洛里昂 [10]
0.98 0.83
平手 2/2.5
0.90 1.03
英南超 03:45
[12] 希治
-
史洛治 [6]
0.88 1.06
*平/半 3/3.5
0.98 0.78
英依超 03:45 -
意丙1 03:45
[17] 拉维纳
-
0.87 1.02
*平/半 2/2.5
0.97 0.80
爱超 03:45 -
1.11 1.03
平手 2.5
0.80 0.84
爱超 03:45 -
科克城 [1]
1.04 0.98
*半/一 2.5
0.86 0.89
英郡杯 03:45 -
苏青乙 03:45 -
西甲 04:00
[17] 莱万特
-
0.80 1.02
平手 2.5/3
1.11 0.86
爱超 04:00 -
布雷 [8]
0.65 0.79
一球 2.5
1.33 1.08
苏联杯 04:00 -
阿乙曼特 04:00 -
西女甲 04:00 -
阿丙曼特 04:00 -
阿丙曼特 04:00
[1] 鲁祖尼
-
巴圣锦标 04:30
[6] 伊图诺
-
1.06 1.00
平/半 2
0.82 0.86
葡超 05:00 -
0.85 0.86
球半/两 2.5/3
1.04 1.01
阿甲 06:00 -
0.72 0.78
半球 2
1.21 1.08
阿甲 06:00 -
1.02 0.88
半/一 2
0.87 0.98
巴拉甲(春) 06:00 -
智利甲(秋) 07:00
[16] 库里科
-
0.67 0.96
*平/半 2/2.5
1.26 0.90
巴圣锦标 07:00 -
立纳瑟 [16]
1.14 1.26
半/一 2.5
0.75 0.65
阿乙曼特 07:00 -
墨西丙 07:00 -
阿乙曼特 08:00 -
阿TB 08:00 -
阿甲 08:15 -
0.75 1.12
*平/半 2/2.5
1.17 0.75
玻利甲(春) 08:30 -
厄瓜甲 08:30 -
厄瓜甲(春) 08:30 -
哥伦乙 08:45 -
墨女超 09:00 -
牙买超 09:35 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]