x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
65 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
格鲁乙 17:00
[7] 美拉尼
-
格鲁甲 19:00 -
迪拉 [4]
乌兹超 20:00 -
纳萨夫 [4]
乌兹超 20:00 -
英乙U23 20:00 -
阿塞甲 20:00 -
阿塞甲 20:00 -
格鲁乙 20:30 -
格鲁乙 20:30
[3] 加格拉
-
马来甲 21:00 -
莎涝月 [3]
约超联 21:00 -
格鲁甲 21:00 -
埃及超 21:45 -
希腊甲 22:00 -
以乙(北) 22:00 -
以乙(北) 22:00 -
以乙(北) 22:00 -
格鲁乙 22:00
[10] 舒库拉
-
荷甲U19 22:00 -
立陶乙 22:30 -
苏青联 23:00 -
塞尔超 00:00 -
爱沙乙 00:00 -
以甲(附) 00:30 -
以甲(附) 00:30
[5] 哈迪拉
-
丹麦杯 00:30 -
0.92 0.93
半球 2.5/3
0.96 0.93
苏青联 01:00 -
挪丙 01:00 -
以女杯 01:30 -
埃及超 02:00
[1] 艾阿里
-
英议北 02:45 -
英议北 02:45 -
英议北 02:45 -
英议北 02:45 -
英南超 02:45 -
英南超 02:45 -
英北超 02:45
[5] 肖巷
-
巴韦尔 [9]
英北超 02:45 -
英北超 02:45
[20] 科維历
-
沃金顿 [13]
英北超 02:45 -
英北超 02:45 -
英依超 02:45 -
英依超 02:45 -
英依联甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英南甲 02:45 -
英郡杯 02:45 -
欧罗巴杯 03:05
[英超 6] 阿森纳
-
马德里竞技 [西甲 2]
0.82 0.87
平手 2/2.5
1.08 1.01
欧罗巴杯 03:05
[法甲 4] 马赛
-
萨尔茨堡 [奥甲 1]
0.87 0.82
半/一 2.5/3
1.03 1.06
墨西丙 06:00 -
自由杯 06:15
[巴西甲 19] 克鲁塞罗
-
智利大学 [智利甲 2]
1.01 1.06
一/球半 2.5
0.87 0.80
自由杯 06:15
[阿甲 9] 河床
-
埃梅莱克 [厄瓜甲 5]
0.80 0.90
一/球半 2.5
1.08 0.96
哥伦甲(春) 07:00 -
圣塔菲 [10]
自由杯 08:30
[巴西甲 4] 瓦斯科达伽马
-
竞技俱乐部 [阿甲 7]
1.21 1.01
平手 2/2.5
0.70 0.85
自由杯 08:30
[乌拉甲 2] 佩纳罗尔
-
自由队 [巴拉甲 4]
0.90
半球
0.98
自由杯 08:30
[哥伦甲 8] 巴兰基亚青年
-
利马联盟 [秘鲁甲 2]
0.90 1.06
球半/两 2.5/3
0.98 0.80
巴东北杯 08:45
[巴伊联 2] 博塔福格PB
-
巴伊亚 [巴西甲 13]
哥伦甲(春) 09:00 -
哥伦甲 09:00 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]