x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
67 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
哈萨杯 16:00 -
越南联 18:00
[12] 芹苴
-
平阳 [3]
越南联 18:00 -
岘港 [6]
越南联 18:00
[8] 广南FC
-
清化 [4]
越南联 19:00
[10] 南定
-
越南联 19:00
[8] 西贡FC
-
国际友谊 19:00 -
国际友谊 19:30 -
欧青U17 21:00 -
欧青U17 21:00 -
以乙 21:00 -
俄乙 21:00 -
阿联杯 21:40 -
女欧U17 22:00 -
球会友谊 22:00 -
英乙U23 22:00 -
喀麦隆甲 22:30 -
喀麦隆甲 22:30 -
欧青U21外 23:00 -
1.28 1.35
四/四球半 5/5.5
0.60 0.54
捷丙M 23:00 -
球会友谊 00:00 -
阿联杯 00:15 -
欧女杯 01:00
[德女联 1] 沃尔夫斯堡女足
-
国际友谊 01:00 -
国际友谊 01:00 -
国际友谊 01:00 -
埃及超 01:30
[6] 恩比
-
以女甲 01:30 -
国际友谊 01:30 -
国际友谊 01:30 -
欧女杯 01:45
[法女甲 1] 里昂女足
-
巴塞罗那女足 [西女超 2]
欧青U21外 02:00 -
0.86 0.87
两/两球半 3.5
1.02 0.99
欧青U21外 02:00 -
0.92 0.89
半/一 2/2.5
0.96 0.97
巴波联 02:00 -
以女甲 02:30 -
冰女联杯 02:30 -
国际友谊 02:30 -
欧青U21外 03:00 -
1.05 1.03
一/球半 2.5/3
0.83 0.83
阿丙曼特 03:00 -
阿丙曼特 03:00 -
阿丙曼特 03:00 -
国际友谊 03:00 -
0.90 1.01
一/球半 2.5
0.98 0.85
意丙1 03:30
[1] 莱切
-
0.90 1.05
一/球半 2.5
0.92 0.75
意丙1 03:30
[16] 雷吉纳
-
1.05 1.05
平手 2/2.5
0.77 0.75
英北超 03:45 -
英北超 03:45 -
欧青U21外 03:45 -
0.85 0.98
*两球 3
1.03 0.88
英依联甲 03:45 -
英依联甲 03:45 -
英南甲 03:45 -
英北甲 03:45 -
英郡杯 03:45 -
苏青乙 04:00 -
巴东北杯 06:00 -
CR巴西 [巴西乙 15]
0.96 0.85
*平/半 2.5
0.74 0.85
哥伦甲 07:00 -
委內超 07:00
[14] 塔赤雷
-
委內超 07:00 -
委內超 07:00 -
里约锦标 07:00 -
巴圣锦标(附) 07:00 -
1.04 1.13
球半 2.5/3
0.84 0.74
巴米联 07:00 -
0.80 0.90
半/一 2.5
0.90 0.80
巴塞阿甲 08:00
[3] 塞阿拉
-
巴塞阿甲 08:00 -
巴东北杯 08:15
[巴伯联 1] 累西肺航海
-
博塔福格PB [巴伊联 2]
0.85 0.95
平/半 2.5
0.85 0.75
巴卡德联 08:30 -
巴丙 08:45 -
哥伦甲 09:00 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]