x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
57 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
美冠杯 11:00 -
墨西哥杯 11:00
[墨西联 5] 莫雷利亚
-
克雷塔罗 [墨西联 13]
墨西哥杯 11:06
[墨西乙 16] 圣路易斯竞技
-
帕丘卡 [墨西联 11]
亚协杯 16:30
[越南联 8] 大南城主
-
柔佛 [马来超 2]
匈U19 17:00 -
港后备 18:30 -
港后备 20:30 -
埃及超 20:45
[16] 坦塔
-
印度超 22:30
[6] 高阿
-
葡甲 23:00 -
英女南 23:00 -
加纳超 23:00 -
加纳超 23:00 -
科图科 [4]
俄杯 00:00 -
埃及超 00:00 -
意杯 00:30
[意甲 2] 尤文图斯
-
亚特兰大 [意甲 8]
1.05 0.86
一球 2/2.5
0.83 1.00
丹麦超 01:00
[6] 欧登塞
-
利恩比 [12]
丹麦超 01:00
[14] 兰德斯
-
波兰超 01:00 -
哥罗纳 [6]
波兰超 01:00 -
沙斯辛 [16]
奥地利杯 01:00 -
德地区 02:00 -
巴圣乙 02:00 -
巴圣乙 02:00 -
巴圣乙 02:00 -
西甲 02:30
[20] 马拉加
-
0.88 1.06
*半球 2.5
1.00 0.80
西甲 02:30 -
1.11 0.95
平/半 2.5
0.78 0.91
西甲 02:30
[9] 赫塔菲
-
0.85 0.86
半球 2/2.5
1.03 1.00
德西 02:30 -
德西 02:30 -
奥地利杯 02:30 -
巴圣乙 03:00 -
巴圣乙 03:00 -
瑞士杯 03:15
[瑞士超 3] 苏黎世
-
草蜢 [瑞士超 6]
0.98 0.92
半球 2.5/3
0.90 0.94
波兰超 03:30 -
波兰超 03:30
[8] 阿尔卡
-
玻利甲(春) 03:30
[14] 瓜比拉
-
西丙 03:30 -
奥地利杯 03:30 -
苏超 03:45 -
苏超 03:45 -
邓迪FC [8]
苏超 03:45 -
阿伯丁 [3]
英足总杯 03:45
[英超 5] 托特纳姆热刺
-
罗奇代尔 [英甲 23]
0.96 0.85
两球半 3/3.5
0.92 1.01
意杯 03:45
[意甲 4] 拉齐奥
-
AC米兰 [意甲 7]
0.93 0.94
半球 2.5
0.95 0.92
荷兰杯 03:45
[荷甲 4] 费耶诺德
-
威廉二世 [荷甲 14]
委內超 04:00 -
委內超 04:00 -
西甲 04:30
[7] 埃瓦尔
-
0.96 1.04
平/半 2.5
0.92 0.82
西甲 04:30 -
0.90 0.91
球半 2/2.5
0.98 0.95
委內超 05:00 -
巴圣乙 06:00 -
委內超 07:00
[14] 塔赤雷
-
巴圣乙 07:00 -
巴圣乙 07:00 -
巴圣乙 07:00 -
自由杯 08:45 -
自由杯 08:45 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]