x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
79 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
墨女超 11:00 -
俄杯 16:30
[俄超 16] SKA哈巴罗夫斯克
-
辛历克 [俄甲 9]
印度甲 16:30 -
尼罗卡 [8]
亚协杯 19:30 -
巴厘联 [印尼超 1]
亚协杯 19:30
[新加坡联 3] 内政联队
-
亚协杯 19:30 -
掸联 [缅甸联 2]
保超 21:00
[12] 伊塔尔
-
斯伐U19 21:00 -
捷U19 21:00 -
俄杯 22:30 -
印度超 22:30 -
北爱超 23:00 -
匈甲 23:00 -
匈甲 23:00 -
保克什 [7]
匈甲 23:00 -
保超 23:30
[13] 多瑙
-
波兰超 01:00
[11] 列治亚
-
波兰超 01:00 -
法丙 01:30 -
基迪尔 [17]
0.95 1.01
平/半 2.5
0.93 0.85
以杯 01:45
[以超 11] 拉那那夏普尔
-
阿舒多 [以超 12]
丹麦超 02:00
[4] 霍森斯
-
奥胡斯 [11]
埃及超 02:00 -
德地区 02:00 -
德地区 02:00 -
德地区 02:30 -
奥地利杯 02:30 -
英议联 02:45
[4] 伯利咸
-
西甲 03:00 -
0.98 0.79
*一/球半 3
0.90 1.07
委內超 03:00 -
英乙U23 03:00 -
意乙 03:30 -
卡皮 [10]
意乙 03:30
[19] 切塞纳
-
意乙 03:30
[3] 巴勒莫
-
意乙 03:30
[5] 巴里
-
意乙 03:30
[12] 佩鲁贾
-
意乙 03:30
[14] 诺瓦拉
-
福贾 [13]
意乙 03:30
[1] 恩波利
-
意乙 03:30 -
意乙 03:30 -
意乙 03:30
[6] 威尼斯
-
特拉纳 [22]
苏乙 03:30 -
波兰超 03:30 -
波兰超 03:30 -
苏超 03:45
[5] 哈茨
-
苏超 03:45 -
英甲 03:45 -
英甲 03:45 -
英乙 03:45 -
英议联 03:45 -
英议联 03:45 -
英议南 03:45 -
英议南 03:45 -
英议南 03:45 -
英议南 03:45 -
英足总杯 03:45
[英超 16] 斯旺西
-
谢周三 [英冠 16]
1.06 0.83
半/一 2/2.5
0.82 1.03
苏冠 03:45 -
苏冠 03:45
[1] 圣米伦
-
法基克 [8]
苏冠 03:45
[4] 摩顿
-
苏冠 03:45 -
苏冠 03:45
[9] 邓巴顿
-
苏甲 03:45 -
苏甲 03:45 -
苏乙 03:45 -
苏乙 03:45 -
爱超 03:45 -
爱超 03:45 -
德利城 [8]
北爱超 03:45 -
北爱超 03:45
[9] 阿尔斯
-
西甲 04:30
[8] 赫罗纳
-
塞尔塔 [11]
0.97 0.84
平/半 2.5
0.91 1.02
智利乙 05:00 -
自由杯 06:15 -
委內超 07:00 -
智利乙 07:00 -
自由杯 08:30 -
自由杯 08:30 -
哥伦乙 08:45 -
美冠杯 09:00 -
美冠杯 09:00 -
墨西哥杯 09:00
[墨西联 14] 华拉古斯
-
阿特拿斯 [墨西联 18]

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]