x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
38 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
澳U20 16:30 -
澳U20 16:30 -
捷U21 17:00 -
澳维超 18:30 -
0.80 1.00
*一球 3
1.08 0.86
澳维超 18:30 -
班特列 [1]
0.98 0.93
*一/球半 3
0.90 0.93
捷U21 19:00 -
俄女超 19:00 -
挪乙 19:00 -
捷U21 20:00 -
印尼超 21:30
[7] 帕森拉
-
印尼军 [9]
印尼超 21:30
[18] 三宝珑
-
希腊甲 22:00 -
俄女超 22:00 -
喀麦隆甲 22:30 -
喀麦隆甲 22:30 -
俄女超 23:00 -
芬甲 23:30
[7] 科特卡
-
0.87 1.00
平/半 2.5
1.01 0.86
芬乙 23:30 -
HJS学院 [13]
白俄超 23:45 -
芬超 00:30 -
挪超 01:00 -
0.86 0.90
半/一 2.5/3
1.02 0.96
瑞典甲 01:00
[2] AFC联
-
诺尔比 [13]
瑞典甲 01:00 -
瑞典甲 01:00
[14] 耶夫勒
-
挪丙 01:00 -
挪丙 01:00 -
挪丙 01:00 -
国际友谊 01:00 -
罗甲 01:45 -
白俄超 01:45 -
国际友谊 02:45
[20] 意大利
-
0.67 0.86
球半 2.5
1.26 1.00
国际友谊 02:45
[4] 葡萄牙
-
突尼斯 [14]
1.02 0.90
一/球半 2/2.5
0.86 0.96
国际友谊 03:00
[7] 法国
-
爱尔兰 [31]
0.67 0.90
球半 2.5
1.26 0.96
冰岛超 03:15 -
费基尔 [4]
1.03 1.01
一球 3
0.85 0.85
巴丙 06:00 -
巴西乙 07:00
[13] 森柏欧
-
1.05 1.06
平手 2/2.5
0.83 0.80
智利甲(秋) 08:00 -
尤尼昂 [3]
0.80 0.82
半球 2.5
1.08 1.04
厄瓜甲 08:15 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]