x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
92 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
球会友谊 16:00 -
澳南超 17:00 -
0.91 0.85
*半/一 3/3.5
0.85 0.91
澳昆U20 17:00 -
澳南甲 17:40 -
捷U21 18:00 -
阿美甲 18:00 -
阿美甲 18:00 -
阿塞甲 19:00 -
阿塞甲 19:00 -
阿塞甲 19:00 -
捷U21 20:00 -
辛宁U21 [2]
捷U21 20:00 -
丹后备 20:00 -
阿后备 20:00 -
埃及超 21:00 -
约旦甲 21:00 -
约旦甲 21:00 -
丹后备 21:00 -
荷后备 21:00 -
英乙U23 21:00 -
克魯U23 [19]
英乙U23 21:00 -
侯城U23 [10]
阿后备 21:00 -
保乙 21:00 -
球会友谊 22:00 -
苏青联 22:00 -
英乙U23 22:00 -
英乙U23 22:00 -
英乙U23 22:00 -
英乙U23 22:00 -
英乙U23 22:00 -
克亚乙 22:30 -
爱超 23:00 -
爱甲 23:00 -
埃及超 23:15 -
埃及超 23:15 -
爱联杯 01:00
[爱甲 1] SD戈尔韦
-
以甲 01:00 -
以甲 01:00 -
以甲 01:00
[14] 哈萨隆
-
球会友谊 01:00 -
德地区 01:00 -
1.05 0.91
*半球 3
0.79 0.91
埃及超 01:30 -
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
荷后备 01:30 -
爱超 02:30 -
比U21 02:30 -
比U21 02:30 -
比U21 02:30 -
比U21 02:30 -
比U21 02:30
[6] 亨克U21
-
比U21 02:30 -
真特U21 [3]
罗甲 02:45 -
0.92 1.04
平/半 2
0.94 0.80
意丙1 03:00
[9] 科森扎
-
莱切 [1]
0.95 1.05
*平/半 2/2.5
0.89 0.77
瑞士甲 03:00 -
1.13 1.04
*半球 2.5/3
0.74 0.80
比U21 03:00 -
比U21 03:00
[6] 欧本U21
-
英乙U23 03:00 -
英乙U23 03:00 -
英乙U23 03:00 -
保顿U23 [2]
阿丁曼特 03:00 -
穆尼斯 [16]
德地区 03:15 -
0.74 1.00
*半球 2.5/3
1.11 0.82
意乙 03:30
[11] 卡皮
-
1.05 0.73
半球 1.5/2
0.83 1.14
德乙 03:30
[16] 奥厄
-
菲尔特 [14]
1.20 0.71
平/半 2
0.71 1.17
苏青乙 03:30 -
法乙 03:45 -
尼姆 [2]
0.80 1.17
*平/半 2.5/3
1.08 0.71
英甲 03:45 -
英依超 03:45 -
意丙1 03:45 -
丰迪 [18]
1.04 1.02
半/一 2/2.5
0.80 0.80
英南甲 03:45 -
英南甲 03:45 -
苏青乙 03:45 -
英依杯 03:45 -
英南挑杯 03:45 -
英郡杯 03:45 -
西乙 04:00
[1] 韦斯卡
-
0.77 0.85
平手 2/2.5
1.12 1.01
爱甲 04:00 -
委內超 04:00 -
苏青乙 04:00 -
哥伦甲 04:15 -
智利乙 04:30 -
厄瓜乙 05:45 -
阿甲 06:00 -
0.91 0.94
平手 2
0.97 0.92
墨女超 06:00 -
哥伦乙 06:30 -
奎迪奥 [7]
巴拉甲(春) 07:00 -
巴高乙 07:00 -
阿乙 08:00 -
0.77 0.90
半球 2
1.05 0.90
阿甲 08:15
[24] 泰格雷
-
0.96 0.70
*平/半 2
0.92 1.19
哥伦甲(春) 08:30 -
厄瓜甲(春) 08:30 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]