x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
95 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
菲律甲 16:00 -
澳足总 17:00 -
澳足总 17:30 -
澳足总 17:30 -
澳布甲 17:30 -
哈萨杯 19:00
[哈萨超 8] 沙克特
-
卡萨尔 [哈萨超 9]
匈U19 19:00 -
捷U19 19:00 -
哈萨杯 20:00
[哈萨超 4] 奥达巴斯
-
阿拉木图凯拉特 [哈萨超 2]
新加坡联 20:30
[5] 幼狮队
-
喀麦隆甲 20:30 -
喀麦隆甲 20:30 -
巴圣乙 21:00 -
印尼超 21:30
[12] 万隆
-
印尼超 21:30 -
巴厘联 [9]
斯亚甲 22:00 -
斯亚甲 22:00
[4] 佩利根
-
斯亚甲 22:00
[6] 哥里卡
-
安卡兰 [10]
斯亚甲 22:00 -
路达 [5]
斯亚甲 22:00 -
马来超 22:00
[10] 马六甲
-
马来超 22:00
[1] 柔佛
-
马来超 22:00 -
雪州 [8]
意丁 22:00 -
白俄超 22:15 -
白俄超 22:15 -
俄乙 22:30 -
喀麦隆甲 22:30 -
喀麦隆甲 22:30 -
捷丙 23:00 -
捷丙 23:00
[11] 萨迪斯
-
立陶甲 23:00 -
皇后杯 23:00
[西女超 8] 利云特UD女足
-
巴塞罗那女足 [西女超 2]
尼日超 23:00 -
欧默库 [17]
波兰丁 23:00 -
波兰丁 23:00 -
波兰丁 23:00 -
波兰丁 23:00 -
波兰丁 23:00 -
芬K联 23:15 -
波兰丙 00:00 -
爱沙甲 00:00 -
爱沙甲 00:00 -
立陶乙 00:00 -
波兰丁 00:00 -
波兰丁 00:00 -
波兰丁 00:00 -
白俄超 00:15 -
爱沙甲 00:30
[3] 科罗拉
-
以女杯 00:45 -
瑞典超 01:00
[3] 诺科平
-
0.87 0.99
一球 3
1.01 0.87
瑞典超 01:00 -
天狼星 [15]
1.01 1.01
一/球半 2.5/3
0.87 0.85
瑞典甲 01:00 -
0.95 0.92
平手 2.5
0.93 0.94
瑞典甲 01:00 -
瓦纳默 [15]
1.01 1.01
一球 2.5/3
0.87 0.85
瑞典甲 01:00 -
0.90 1.05
平/半 2.5
0.98 0.81
瑞典甲 01:00 -
布拉格 [6]
克亚杯 01:00 -
0.82 0.95
半球 2/2.5
1.00 0.85
立陶甲 01:00
[3] 特拉凯
-
塞尔杯 01:00 -
球会友谊 01:00 -
毕尔巴鄂竞技 [西甲 16]
皇后杯 01:00
[西女超 3] 毕尔巴鄂竞技女足
-
皇家社会女足 [西女超 7]
挪丙 01:00 -
厄瓜乙 01:00 -
冰女超 01:30 -
罗甲 01:45 -
0.93 0.85
半球 2.5
0.95 1.01
匈杯 02:00 -
马其杯 02:00 -
冰女超 02:00 -
波兰丁 02:00 -
巴女甲 02:00 -
巴女甲 02:00 -
巴圣青联 02:00 -
巴圣乙 02:00 -
巴圣乙 02:00 -
法乙 02:45 -
图卢兹 [18]
0.95 1.08
平手 2/2.5
0.93 0.78
冰女超 03:15 -
冰女超 03:15 -
厄瓜乙 03:30 -
皇后杯 04:00 -
皇家贝蒂斯女足 [西女超 6]
世女美预 04:00 -
厄瓜乙 05:00 -
厄瓜乙 05:00 -
巴女甲 05:30 -
巴东北杯 06:00
[巴西甲 19] 塞阿拉
-
CR巴西 [巴西乙 16]
自由杯 06:15
[巴西甲 8] 格雷米奥
-
德芬索 [乌拉甲 7]
0.97 1.06
球半 2.5/3
0.91 0.80
自由杯 06:15
[巴拉甲 2] 波特诺山丘
-
莫纳加斯 [委內超 15]
1.00 1.01
球半/两 3
0.88 0.85
乌拉甲 07:00 -
美公开赛 07:00 -
美公开赛 07:00
[美乙 7] 查尔斯顿电池
-
美女职 07:30 -
美女职 08:00 -
自由杯 08:45
[阿甲 8] 河床
-
弗拉门戈 [巴西甲 2]
1.01 0.96
半/一 2/2.5
0.87 0.90
自由杯 08:45
[厄瓜甲 4] 埃梅莱克
-
圣塔菲 [哥伦甲 12]
0.90 1.06
半球 2/2.5
0.98 0.80
巴西杯 08:45
[巴西甲 4] 帕尔梅拉斯
-
米内罗美洲 [巴西甲 7]
0.89 0.86
一/球半 2.5
0.99 1.00
美公开赛 10:00 -
拉斯维加斯光 [美乙 23]

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]